Header image  

Aziz Nesin İlkokulu
 
  
 
 
 
 
 
SternSternSternSternSternStern
Resim
SternSternSternSternSternStern

Linie


okul

Berlin Devlet Avrupa Okulu’nun Konsepti
(Staatliche Europaschule Berlin) (SESB)

Berlin’de iki dilde öğretim yapan 19 Avrupa Okulu var.
Almanca–Fransızca, İngilizce, Rusça, İspanyolca, Yunanca, Portekizce ve Lehçe’nin yanında Türkçe–Almanca Avrupa–Okulu da 1995–96 öğretim yılında öğretime açıldı.
Avrupa Okulları’nın çerçeve koşulları.

Kayıt işlemleri

Avrupa Okulları Berlin’in bütün ilçelerinden öğrenci alır. Okul çağıına gelmiş çocuklar, oturdukları bölgede kendileri için belirlenen ilkokula kayıt yaptırır. Kayıt sırasında veli çocuğunu Türk-Alman-Avrupa Okulu’na göndermek istediğini belirtir. Sonra Avrupa Okulu’na da gelip çocuğunu kayıt listesine aldırıp gerekli cevabı bekler.
Sınıflar, yarısı anadili Türkçe diğer yarısı da anadili Almanca olan, 24–26 öğrenciden oluşur.
Okula başvurunun, kayıt edilebilecek öğrenci sayısını aşması durumunda kura çekilir.
Avrupa Okulları Berlin Okul Sistemi’nin bir parçası olup, burada da Berlin Okulları için geçerli olan çerçeve planları eğitim öğretimde esas alınır. Ancak, iki dilli ve iki kültürlü eğitim ve öğretimin gerektirdiği yerlerde, çerçeve planlarında öngörüülen içerikler; öğrencilerin iki dilli ve iki kültürlü eğitim ve öğretimlerini de destekleyecek biçimde derslerde işlenir.
5. sınıfta öğrencileri, İngilizce’yi üçüncü bir dil olarak öğrenmeye başlarlar. Okulumuzda 1. sınıfta başlayan iki dilli öğretim, isteyen öğrenciler için orta okul ve liseyi bitirmeye kadar devam eder.

Avrupa Okulu’nda Türkçe ve Almanca eş değerde ders dilidir.

Burada anadilleri farklı öğrenciler beraber ders görürler. Derslerde her iki dilde konuşulur. Böylece öğrenciler zamanla diğer dili de anlamaya, okumaya ve konuşmaya başlarlar. Her anadil diğer dile eşdeğerlidir.
"Dillerin eşitliği" Avrupa Okulları’nın temel ilkesidir. 1. sınıftan başlayarak 6. sınıfın sonuna kadar Hayat Bilgisi ve branş -dersleri (Tarih, Coğrafya, Fen ve Teknoloji) Türkçe; matematik dersleri ise Almanca yapılır. Böylece öğrencilerin diğer dile yaklaşımı ve o dili yavaş yavaş anlayıp öğrenmeleri gerçekleşir. Bu bağlamda 4. sınıfın sonunda öğrencilerin yazılı ve sözlü dil becerileri 5. sınıftaki branş derslerini takip edebilecek seviyeye gelmelidir.
Öğrencilerin dil öğrenimi derslerde ve ders dışındaki ilişkileriyle gerçekleşir. Bu iki öğrenim olanağının dengesi, dil öğreniminin temel öğesidir. Derslerde işlenen konular ve öğrencilerin okul yaşamlarındaki ilişkileri dil derslerinin (Almanlar için Türkçe, Türkler için Almanca) içeriklerini oluşturur.
Yabancı bir dili öğrenirken çocuklar güdümleyen en önemli öğe, çocuğun dilin gereğini ve değerini kavramasıdır. Bu kavrayış dilin konuşulduğu somut olanaklarla gerçekleşir.


 

Kültürler arası eğitim

Kültürlerarası eğitim, dil ile kültürün arasındaki sıkı ilişkinin anlaşılmasıyla başlar. Bu da karşılıklı konuşmayı, anlaşmayı ve yaklaşımı gerektirir. Bu tür bir eğitim ve öğretimin önemli içeriklerini şöyle sıralayabiliriz.
Öğrencilerin birbirlerinin kültürünü iyi tanımaları, başka kültürleri tanımak için onları meraklandırmaları, diğer kültüre karşı anlayış, kabullenme ve saygı duymaları ve, diğer kültürlerin gerektirdiği davranış biçimlerinin bilinmesidir.
Günümüzde, kültürler arası ilişkilerdeki becerikliliğin, gelecekte kişilerde önemli bir nitelik olacağı kabul edilir.


 

Öğrenci, öğretmen ve veliler için yeni bir gelecek

İki dilli, iki kültürlü eğitim ve öğretim programıyla öğretmen, öğrenci ve velilere nasıl bir şans kapısı açılacak?

Öğrenciler

Avrupa okulunda öğrenciler konuştukları tek bir dille (Türkçe veya Almanca) öğrenimlerine başlayabilirler. Diğer kültürün niteliklerini anlayıp kavrama çabası sınıfta çocuklar arasındaki ilişkiyi belirler.
Tüm çocuklar her iki dilin de önemini anlayıp birbirlerinden öğrenecekleri değerlerin bilincine varırlar.


Öğretmenler

Her sınıfta bir Türk ve bir Alman öğretmen, eşitlik -ilkesi altında ders verir. Böylece iki dilli ve kültürlü bir öğretmen grubu oluşur. Her öğretmen kendi dil ve kültürünün temsilcisi durumundadır. Öğrenciler de kendi anadillerini konuşan öğretmenlerinin rolünü böyle kavrarlar.
Otoriter eğilimli, bilgili Türk öğretmenler, Alman kökenli öğrencilerin kültürlerarası diyaloğunda, ilişki içinde oldukları önemli kişilerdir.

 

 

 

Linie

 

 
 
 

 

     
Copyright © bei www.aziz-nesin-g.cidsnet.de